Dịch vụ của BMW LÊ VĂN LƯƠNG

- Service – Xưởng dịch vụ hiện đại với 20 khu vực sửa chữa xe cùng lúc;

- Spare Part – Phòng phụ tùng và trang thiết bị xe BMW có sẵn để đáp ứng nhu cầu thay thế của khách hàng;

- Integrated Service Information Server ISIS – Hệ thống kết nối mạng toàn cầu giữa BMW Lê Văn Lương và các kỹ sư BMW tại Đức.